• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om boligtilskudd UNGBO

Retningslinjer

Kommunalt boligtilskudd Meråker kommune

§1. FORMÅL

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt boligbygging, aktivitet og bosetting i Meråker kommune.

§2. HVEM KAN FÅ TILSKUDD

- Tilskuddordningen gjelder privatpersoner mellom 18-34 år som bygger eller kjøper primærbolig i Meråker kommune

- Søker må også være folkeregistrert i kommunen.

§3. BOLIGTILSKUDD KAN BENYTTES TIL:

Tilskudd ytes bare en gang per nybygg, og/eller ved fortetting med flere enheter på samme tomt, men ikke ved endring av bygninger.

Det settes krav om at bygningen oppføres miljøvennlig og fremtidsrettet, for eksempel i form av tilretteleggingfor vannbåren varme, solceller, berg- eller fjernvarme.

Fritidsboliger og næringsbygg faller utenfor ordningen, likeså gjenoppbygging etter brann.

§4. TILDELING AV BOLIGTILSKUDD

Sats og rammer for tilskuddsordningen fastsettes hvert år av kommunestyret i Meråker, og kostnaden belastes NTE-fondet.

Ved boligsalg før det har gått 24 måneder, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt i sin helhet.

§5. SØKNAD, FRIST OG UTBETALING

Søknadsskjema kan enten sendes digitalt via kommunens hjemmeside eller i fysisk format til postmottak, Meråker kommune, senest 3 måneder etter at bygningen er ferdig. Det må legges ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bygget.

Søknader behandles fortløpende, og innvilgede tilskudd utbetales fortløpende.

§6. KLAGEADGANG:

Et vedtak om tilskudd er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt søker mottar svar på søknaden. Klage på vedtak sendes Meråker kommune. Dersom vedtaket opprettholdes, legges en saksutredning fram for formannskapet for videre politisk behandling.   

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader